UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED NAŠE ŠKOLE

     PRVI UPISNI KRUG UČENIKA U NAŠU ŠKOLU OBAVIĆE SE U 

ČETVRTAK 09.07.2020. i PETAK 10.07.2020. od 08-14 ćasova

       Pored usluge eUpis za škole, od ove godine dostupna je i usluga za roditelje/druge zakonske zastupnike učenika koja im omogućava upis učenika u skladu sa ostvarenim pravom, bez dolaska u školu.

      Svakako, učenici se mogu upisati i dolaskom u školu, kada je dovoljno da u papirnom obliku preda ispravno popunjenu prijavu za upis, dok će škola pribaviti ostale dokumente po službenoj dužnosti u elektronskom obliku korišćenjem usluge eUpis. 

      Popunjavanjem prijave za upis učenika u srednju školu, roditelj/drugi zakonski zastupnik unosi podatke koji su školi neophodni za upis učenika u srednju školu.

      Uneti podaci će školi biti vidljivi u okviru usluge eUpis, a proveru potrebnih činjenica u skladu sa zakonom ovlašćeno lice će sprovesti pristupom postojećim evidencijama po službenoj dužnosti, na isti način kao i za učenika koji radi upisa dođe u školu. Ukoliko je upis uspešan, roditelj će biti obavešten o tome. Ukoliko upis nije uspešan roditelj se obaveštava da je neophodno da se radi upisa obrati školi, kada je potrebno proveriti sve unete podatke, kao i podatke koji su dohvaćeni iz službenih evidencija, te otkloniti nedostatke i učenika upisati u školu.

      Ovom prilikom naša škola, pre početka upisa, obaveštava roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike učenika o sledećem:

     1) Da imaju mogućnost prijave za upis učenika u srednju školu preko Portala eUprava i da, u tom slučaju, ne moraju da dolaze u školu.

     2) Da oni koji ne iskoriste uslugu preko Portala eUprava moraju da dođu u školu, ali da nema potrebe da donose bilo koji dokument u papirnom obliku (izvode, potvrde o prebivalištu i lekarsko i sl.)

JUNSKI ISPITNI ROK

Potrebne informacije o realizaciji junskog ispitnog roka, datum prijavljivanja i polaganja ispita, pogledajte na strani VANREDNO ŠKOLOVANJE / PRE (DO) KVALIFIKACIJA

UPIS UČENIKA U NAŠU ŠKOLU

Na osnovu člana 35. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/13, 101/17 i 27/18 – dr. zakon i 6/20), ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi ODLUKU o upisu učenika u srednju školu za školsku 2020/2021. godinu u našu školu, u područjima rada: 

MAŠINSTVO I OBRADA METALA

PROFIL

Trajanje obrazovanja Broj učenika Šifra

Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina

4 godine 30

SUAR SC 4D13S

BRAVAR/ZAVARIVAČ

DUALNO OBRAZOVANJE 3 godine 15 SUAR SC3D22S
OPERATER MAŠINSKE OBRADE 3 godine 15

SUAR SC3D50S

HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

PROFIL

Trajanje obrazovanja Broj učenika Šifra

Tehničar za zaštitu životne sredine

4 godine 30

SUAR SC4F34S

Tehničar za hemijsku i farmaceutsku proizvodnju

4 godine 30

SUAR SC4F35S

ELEKTROTEHNIKA

PROFIL

Trajanje obrazovanja Broj učenika Šifra

Elektrotehničar automatike

4 godine 30 SUAR SC4E02S
Elektrotehničar informacionih tehnologija

4 godine

30

SUAR SC4E41S

Električar 3 godine 30

SUAR SC3E19S

RASPORED POLAGANJA ISPITA

Raspored polaganja ispita ya vanrednog u;enika, u postupku prekvalifikacije, dokvalifikacije i nastavka školovanja možete preuzeti    O V D E!!!

OBAVEŠTENJE ZA VANREDNE UČENIKE

Raspored polaganja ispita za vanredne učenike, u postupku prekvalifikacije, dokvalifikacije i nastavka školovanja, možete preuzeti ovde!!!

Poštovani/a,

na osnovu uputstva MPNTR u vezi organizacije i sprovođenja ispita za vanredne učenike (starije od 17 godina), nema prepreka da se isti održe, uz pridržavanje mera zaštite i dezinfekcije prostora a u skladu sa preporukama za epidemiološku bezbednost.

Na osnovu toga naša škola organizuje polaganje ispita iz APRILSKOG ROKA, tokom sledeće nedelje u periodu od 20..05. 2020. do 23.05.2020. godine!

* prijavljivanje ispita će se realizovati u periodu od 13.05. do 18.05. 2020. godine, na način kao i do sada; 

*molimo Vas da budete racionalni, kako bi raspored polaganja ispita mogli da istaknemo u što kraćem roku;

Takođe napominjemo da se svi kandidati (učenici) moraju pridržavati propisanih epidemioloških mera, moraju da poštuju kućni red i da imaju zaštitne maske i rukavice, kao i da zadržavaju propisana odstojanja!

Srdačan pozdrav!

Direktor škole 

Dragan Ranković

NASTAVNI PREDMETI NA DALJINU

RTS 3

12.05.2020.godine, UTORAK

13.05.2020.godine, SREDA

15:30 I razred srednje škole 15:30 I razred srednje škole
16:40 II razred srednje škole 16:40 II razred srednje škole
17:50 III razred srednje škole 17:50 III razred srednje škole
19:00 IV razred srednje škole 19:00 IV razred srednje škole

 

BUDI ODGOVORAN I

NASTAVA NA DALJINU

OBAVEŠTENJE

  

NASTAVA NA DALJINU

Poštovani učenici naše škole, omogućena je realizacija nastave na daljinu, pročitajte OVDE!!!

Početak realizacije obrazovno-vaspitnog rada, učenjem na daljinu, kreće od utorka 17. marta 2020. godine. Za sve učenike će nastavne jedinice i teme biti dostupne na platformi RTS Planeta. Svakodnevno ćemo na ovoj stranici postavljati linkove na kojima se može pristupitilekcijama i platformama za učenje. Nastavnici će u saradnji sa odelljenjskim starešinama ostvarivati potrebnu komunikaciju sa učenicima i roditeljima i redovno dostavljati učenicima nastavni materijal po nastavnom planu i programu. U slučaju bilo kakve nedoumice kontaktirajte odelljenjske starešine i dobićete sve informacije.

Časovi će biti emitovani na RTS Planeta, prema rasporedu po razredima koji će dan pre emitovanja biti dostupan na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 

   Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (SATNICA RTS PLANETA )

PODEŠAVANJA ZA PLATFORMU RTS PLANETA!!!