PREVENTIVA!!!

Poštovani učenici i zaposleni,

u skladu sa zdravstvenim preporukama koje ustanove primenjuju radi sprečavanja širenja infekcija, naša škola redovno:


 pranje i dezinfikovanje podova, zidova, vrata i površinskih klupa;

 redovno snabdeva tečnim sapunom toaleta, učionica i trpezarija;

 podstiče učenika na pranje ruku;

 preporučuje učenicima i odraslima da ne dodiruju oči, usta i nos neopranim rukama;

 utiče da se ne razmenjuje hrana i ne koriste iste čaše i flaše za vodu;

 upotrebljavane papirne maramice i ubruse redovno odlagati u korpe za otpatke;

 planira časove odeljenskog starešine u svim razredima posvećene održavanju lične higijene i neposrednog okruženja, ali i komunikaciji koja nije podložna panici i širenju neproverenih informacija;

 preporučuje roditeljima i učenicima da se odlože proslave i druženja;

 planira aktivnosti učeničkog parlamenta koje će podsticati učenike na redovno održavanje lične higijene i održavanje školskog prostora;

 u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti planira, u skladu sa predmetnom oblašću, vaspitno-zdravstvene teme odnosno upoznavanje sa putevima virusnih infekcija i informisanja.


Naročito ukazujemo da su navedene aktivnosti u funkciji prevencije širenja eventualne infekcije!

Direktor škole 

Dragan Ranković

Comments are closed.