Operater mašinske obrade

Ovaj obrazovni profil pruža učenicima znanja i veštine bez kojih je nemoguć rad metalskog kompleksa.Zanimanja u okviru ovog obrazovnog profila (operater mašinske obrade – strugar,operater mašinske obrade – glodač i operater mašinske obrade – brusač) predstavljaju solidnu osnovu za pokretanje sopstvenog posla ili rad u proizvodnim firmama i mašinskim radionicama.
 Tokom trogodišnjeg školovanja učenici se osposobljavaju da:
-upravljaju klasičnim i CNC alatnim mašinama
koriste tehničko-tehnološku dokumentaciju
-izrađuju različite mašinske elemente
mere i kontrolišu predmete u proizvodnom procesu
Nastava iz stručnih predmeta se odvija u školskoj radionici i savremeno opremljenim kabinetima.
Prednost ovog obrazovnog profila ogleda se u smanjenom broju predmeta čiji je sadržaj prilagođen profilu i u povećanom broju časova praktične nastave.
U toku školovanja organizuju se posete preduzećima u okruženju kao i Sajmu tehnike u Beogradu.
Nakon završenog školovanja učenici su kvalitetno osposobljeni i pruža im se mogućnost zaposlenja u radionici opremljenoj bilo klasičnim ili CNC alatnim mašinama (od malih privatnih radionica do savremeno opremljenih pogona).
Ukoliko žele učenici mogu nastaviti školovanje na trogodišnjim strukovnim studijama ili, posle dve godine rada u struci, mogu steći peti stepen stručne spreme (VKV operater mašinske obrade-specijalista).
Predmeti
I
II
III
Srpski jezik i književnost
2
2
2
Strani jezik
2
2
2
Matematika
2
2
2
Računarstvo i informatika
2
 
 
Fizičko vaspitanje
2
2
2
Tehničko crtanje
4
 
 
Tehnička mehanika
3
 
 
Mašinski elementi
 
3
 
Termodinamika i hidraulika
 
2
 
Elektrotehnike
 
2
 
Tehnologija rada
 
 
 
Tehnički materijali
2
 
 
Tehnologija
3
3
4
Izborni predmet
1
12
2
Praktična nastava
6
2
18
UKUPNO
29
32
32

Comments are closed.