Elektrotehničar energetike

    Elektrotehničar energetike je četvorogodišnje zanimanje u okviru koga se školuju stručnjaci potrebni za rad u oblasti proizvodnje i distribucije električne energije. U okviru ovog obrazovnog profila učenici stiču znanja o električnim mrežama i dalekovodima, električnim mašinama, transformatorima i električnim instalacijama. To je zanimanje jake struje.
Uz stručne predmete predmete i praktičnu nastavu svršeni srednjoškolci su osposobljeni  za rad u termo i hidroelektranama, u elekrodistribuciji, u fabričkim kompleksima na održavanju trafostanica, u firmama koje se bave trgovinom opreme potrebne za proizvodnju i transport električne energije.
Ukoliko žele svoje školovanje učenici mogu nastaviti na nekom fakultetu (Elektotehnički, Elektronski, Fakultet Organizacionih Nauka,…) ili nekoj od viših škola.

Predmeti
I
II
III
IV
Srpski jezk i književnost
3
3
3
3
Strani jezik
2
2
2
2
Istorija
2
2
 
 
Geografija
2
 
 
 
Muzička umetnost
1
 
 
 
Fičko vaspitanje
2
2
2
2
Likovna kultura
 
1
 
 
Matematika
4
4
4
4
Računarstvo i informatika
2
 
 
 
Fizika
2
2
 
 
Hemija
2
 
 
 
Biologija
2
 
 
 
Osnove elektrotehnike
4
3
 
 
Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
2
 
 
 
Izborni predmet
 
 
 
 
Elektrotehnički materijali
 
1
 
 
Primena računara u elektrotehnici
 
2
 
 
Ekonomika i organizacija preduzeća
 
 
 
2
Električna merenja
 
3
 
 
Elektronika
 
3
 
 
Električne instalacije i osvetljenje
 
2
3
4
Sociologija
 
 
2
 
Merenja u elektroenergetici
 
 
3
 
Energetska elektronika
 
 
3
 
Električne mreže
 
 
2
3
Električne mašine sa ispitivanjem
 
 
3
3
Električna postrojenja
 
 
2
3
Ustav i prava građana
 
 
 
1
Filozofija
 
 
 
2
Osnove mašinstva
 
 
 
2
Osnove automatskog upravljanja
 
 
 
3
Praktična nastava
2
2
2
 
UKUPNO
32
32
31
30

 

Comments are closed.