SEKRETARIJAT

 Savić Mirjana, sekretar škole, diplomirani pravnik. 
Rođena 02.07.1962. godine u Aranđelovcu. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 15.04.1986. godine. Pravosudni ispit položila 30.01.1995. godine. Radila od 1988. godine u privredi i Centru za socijalni rad – Aranđelovac, a od 2002. godine u stalnom radnom odnosu u Tehničkoj školi "Mileta Nikolić".

 
 
 
Računovodstvo
Popović Nenad, šef računovodstva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamaljević Nataša, finansijsko-administrativni radnik
Rođena 18.08.1978. godine u Gornjem Milanovcu. Diplomirala na Berkley Bissiness College-u u Španiji za menadžera turizma.
Od 2003. godine radila u "IVANČEVIĆ RESORT-u" kao menadžer, a od 2011. godine radi na finansijsko-administrativnim poslovima u Tehničkoj školi "Mileta Nikolić" u Aranđelovcu.

Comments are closed.