STRUČNI SARADNICI

pedagog-imgp1329 Mirković Slobodan, diplomirani pedagog, pedagog škole
Rođen 22.09. 1950. godine u Partešu, opština Gnjilane. Osmogodišnju školu završio u rodnom mestu, a nakon toga učiteljsku u Gnjilanu završio 1970. godine. Posle toga upisao sam Filozofski fakultet u Prištini, na grupi za pedagogiju i diplomirao na istom 1977. godine. Nakon toga sam radio u učiteljskoj školi u Gnjilanu kao profesor pedagogije, i držao nastavu iz predmeta pedagogija, psihologija i filozofija.
1978. godine sam primljen u vaspitno-obrazovni centar "Miloš Savković" u Aranđelovcu, za stručnog saradnika, pedagoga škole.
Posle transformacije VOC "Miloš Savković", pripao sam Tehničkoj školi "Mileta Nikolić", gde do danas obavljam zadatke pedagoga škole. Pored toga radio sam i na poslovima pomoćnika direktora, i za sve ovo vreme uspešno sarađivao sa direktorima škole.
Rukovodio sam radom aktiva pedagoga i psihologa na nivou regiona Šumadije i pomoravlja, i za taj svoj rad i rad kao pedagoga škole, dobijao sam pozitivno mišljenje od strane nadzorničke službe -odeljenja ministarstva u Kragujevcu i direktora škole. 

 
 
branka-imgp1306_0  Radivojević Branka, diplomirani filolog, bibliotekar
Rođena 07.09.1951. godine u Markovcu, opštiva Velika Plana. Posle osmogodišnje škole u rodnom Markovcu, završila gimnaziju "Sveta Đorđević" u Smederevskoj Palanci.
Filološki fakultet-odsek slavistike, završila 1975. godine u Beogradu.
Pet dana po diplomiranju zaposlila se u Vaspitno-obrazovni centar "Miloš Savković" u Aranđelovcu, a posle trsnsformacije pripala je Tehničkoj školi "Mileta Nikolić", gde i danas radi. 

Comments are closed.