STRUČNI SARADNICI

Ristić Jelena, diplomirani pedagog, pedagog škole
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ćirković Marija, diplomirani psiholog, psiholog škole

Lalić Biljana, diplomirani socijalni radnik, bibliotekar
Đorđević Zorica, diplomirani  geograf, bibliotekar

Comments are closed.