TIMOVI U ŠKOLI

Тим за САМОВРЕДНОВАЊЕ:

 1.       Димитријевић Весна

2.       Ризнић Иван

3.       Спасић Вукосава

4.       Ђорђевић Зорица

5.       Радовановић Марија

6.       Петровић Предраг

7.       Јовановић Марина

8.       Миливојевић Ковиљка  Савет родитеља

9.       Радовановић Весна, представник ШО

Тим за ИОП

 1.       Јовановић  Драгана

2.       Поповић Селена

3.       Влајић Ана

4.       Милић Ана

5.       Миленковић Мирјана

6.       Ћирковић Марија

Тим за ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 1.       Милановић Биљана

2.       Богданов Далибор

3.       Тодоровић Милијана, координатор тима

4.       Симић Дивна

5.       Миленковић Мирјана

6.       Ћирковић Марија

7.       Ризнић Душко, Савет родитеља

8.       Бакић Жарко, школски полицајац

Тим за КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ

 1.         Каличанин Драгица

2.         Лалић Биљана

3.         Лекић Данило

4.         Настић Ана

5.         Радисављевић Предраг

Тим за ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ

 1.         Милановић Биљана

2.         Настић Ана

Тим за ПРАЋЕЊЕ УЧЕНИКА

 1.         Недић Добрила

2.         Петровић Наташа

3.         Красић Весна

4.         Першић Весна

5.         Недић Ирена

 Тим за СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

  1.       Ђурић Марина

2.       Михајловић Драгана

3.       Швабић Вида


Comments are closed.