SAVET RODITELJA

Članovi Saveta roditelja za 2019/2020. godinu su:

1/1       Ivan Vladić                                        3/1       Vesna Agatunović

1/2       Saša  Markovski                                 3/2       Marina Stevanović

1/3       Marina Filipović                                 3/3       Petar Živković

1/4       Vera Slavković                                   3/4       Jelena Savatić

1/5       Zora Šaponja                                     3/5       Zorica Savić

1/6       Danijela Mirić                                    3/6       Radmila Kuzmanović

1/7       Milorad Raičević                                3/7       Ognjen Radovanović

1/8       Danijela Blažić                                  4/1       Milena Končar

2/1       Milan Mijailović                                 4/2       Goran Vidaković

2/2       Miloš Jakovljević                               4/3       Dušica Terzić

2/3       Milena Đilas                                      4/4       Tanja Stefanović

2/4       Nenad Milovanović                            4/5       Verica Pavlović

2/5       Mira Jedoksić             

2/6       Slavica Đorđević                    

2/7       Zlatko Nikolić            

2/8       Mirjana Filipović                    

Comments are closed.