Autoelektričar

NASTAVNI PLAN I PROGRAM:
Predmeti
I
II
III
Srpski jezk i književnost
3
2
2
Strani jezik
2
2
2
Istorija
2
 

Geografija
2


Fičko vaspitanje
2
2
2
Matematika
2
2
1
Računarstvo i informatika
2


Ekologija i zaštita životne sredine
 
 
1
Sociologija sa pravima građana
 

1
Fizika
2


Tehnički materijali
2
 

Tehničko crtanje 
1


Osnove praktičnih veština
6
 
 
Osnove elektrotehnike
3+1
2

Motori sa unutrašnjim sagorevanjem
2+1
 

Motorna vozila 1

1

Električna merenja i elektronika

2+1

Električni i elektronski sistemi na vozilima

4
7
Preduzetništvo

 
2
Građansko vaspitanje / Verska nastava 1 1 1
Izborni predmet prema programu profila
 
1
1
UKUPNO
32
32
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI : 

Predmeti
I
II
III
Motorna vozila
  1   Obavezno se bira bar u jednom razredu
Nove tehnologije u automobilskoj industriji     1 Obavezno se bira bar u jednom razredu
Strani jezik   1 1
Izabrani sport   1 1
Istorija (odabrane teme)   1 1
Etika     1
Logika     1
Matematika     1
Industrijska geografija   1 1
Likovna kultura   1 1
Muzička kultura   1 1
Biologija   1 1

Comments are closed.