PRE (DO) KVALIFIKACIJA


I JOŠ DA ZNATE DA SU …..

Ispitni rokovi za vanredne učenike u školskoj 2018/2019. godini novembarski, januarski, aprilski, junski i avgustovski.

Na redu je: 

JANUARSKO-FEBRUARSKI ispitni rok 2019. godine

Prijavljivanje ispita

11.02.-14.02.2019.

Polaganje pismenog ispita iz MATEMATIKE 

20.02.2019.

u 16 časova

Polaganje pismenog ispita iz SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI 

21.02.2019. 

u 16 časova

Polaganje pismenog ispita iz STRANOG JEZIKA

22.02.2019. 

u 16 časova

Polaganje USMENIH ISPITA i PRAKTIČNE NASTAVE

23.02.2019.

od 830

Polaganje maturskog ispita iz SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI 

25.02.2019.

u 16 časova 

Polaganje izbornog predmeta MATURSKOG ispita

26.02.2019.

Polaganje ZAVRŠNOG i MATURSKOG ispita

27.02.2019.

Polaganje ispita za SPECIJALISTIČKO ZVANJE 09.03.2019.

1. PRIJAVA ZA UPIS OVDE!!!

Popounjen obrazac poslati na mail adresu

prijava.ispiti@tehniar.com


2. PREUZMITE ISPITNA PITANJA iz:

1. Mašinstvo i obrada metala

2. Elektrotehnika

3. Hemija i nemetali

4. Opšteobrazovni predmeti

5. MATEMATIKA (III i IV stepen)

          5.1. Zadaci iz matematike za četvrti stepen –  četvrti razred

6. https://sites.google.com/site/motornavozilats/

7. https://sites.google.com/site/prakticnanastavapitanja/home


3. CENOVNIK ISPITA:

a) ispit sa pismenim (srpski jezik, matematika, strani jezik)   750,00 dinara

b) ispit bez pismenog      – 650,00 dinara

c) praktična nastava        – 1.000,00 dinara

d) ispiti sa vežbama     – 1.000,00 dinara (pogledati podstranu, gde su plavom bojom osenčeni PREDMETI SA VEŽBAMA, po razredima i profilima)

е) završni ispit                – 1.850,00 dinara

f) maturski ispit              – 2.300,00 dinara

Školarina za prekvalifikaciju 7.500,00 dinara

Školarina za dokvalifikaciju 15.700,00 dinara


4. PRIJAVU ZA ISPIT možete preuzeti OVDE!!!

Popunjenu prijavu poslati na mail: 

prijava.ispiti@tehniar.com 

najkasnije 5 dana pre polaganja ispita.

Polaganje ispita jedino moguće uz primerak uplatnice!!!  

Napomena: Prijavu ispita izvršiti najkasnije do  24.11.2017. godine.

Sve prijave nakon tog termina biće nevažeće.

 

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE BROJ:

840-1251666-97, poziv na broj: 22023207

Comments are closed.